نام محصول: پوزيت تبلیغاتی NA15
کد محصول: 000000NA15

 
 

پوزیت با یادداشت ساده و ته چسب دار 200 برگی

(POST IT) 

2/5*9*18 سانتی متر